Współpraca

Współpraca międzynarodowa i krajowa

Współpraca naukowa i w zakresie edukacji:

 1. Charles University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Hradec Kralove, Czechosłowacja – monitorowanie leków na podstawie zmian stężenia leku w osoczu (prof. Jirina Martinkowa, 1989).
 2. Martin Luther University, Institute of Pharmacy and Biopharmacy, Halle-Wittenberg, Niemcy – bioanaliza leków chiralnych (prof. dr. hab. Reinhard Neubert, 1998).
 3. University of London, Imperial College, Division of Biomedical Sciences, Section of Molecular Toxicology – stereoselektywna bioanaliza i farmakokinetyka leków chiralnych z uwzględnieniem działań toksycznych enancjomerów ( John Caldwell, 1999-2002).
 4. University of Kentucky, College of Pharmacy, Lexington, USA – nowoczesne nauczanie studentów farmacji w programie PharmD, wymiana studentów na praktyki zawodowe pomiędzy uniwersytetami (prof. Timothy Tracy, prof. Melody Ryan, 2012-nadal), dr Melissa Nestor – visiting profesor (2018).
 5. Universiapolis Université Internationale d’Agadir, Agadir, Maroko – opracowanie i realizacja programu studiów na kierunku farmacja w języku angielskim na Universiapolis (dr Aziz Bouslikhane, 2013-2015).
 6. Christian Albrecht University, Kilonia, Niemcy: Department of Medicinal Chemistry –stereoselektywna analiza leków (prof. dr hab. Bernd Clement, 1995), Department of Experimental and Clinical Pharmacology – analiza aktywności enzymatycznej w modelu komórkowym i opracowanie metod bioanalitycznych (prof. Ingolf Cascorbi, dr Henrike Bruckmüller oraz dr Meike Kähler, 2015-nadal), badania strukturalne nowych pochodnych papaweryny (2007-2009) oraz synteza i badania strukturalne adduktu monoepoksydu treosulfanu (EBDM) z guaniną – N-7-(2’,3’-dihydroksy-4’ metylosulfonyloksybut-1’-ylo)guaniny (dr Ulrich Girreser, 2016-2018).
 7. Zachodniokazachstański Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Marata Ospanowa w Aktobe, Kazachstan – w zakresie nauczania: farmakologii klinicznej na kierunku lekarskim – prof. Franciszek Główka, dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada i dr Katarzyna Kosicka-Noworzyń, udział w projekcie SHIP 2.3/CS-02 Consulting services on modernization of education system in medicine. Strategic partnership for modernization of academic programs including the “Oncology: oncological laboratory diagnostics” and ”Clinical pharmacology” disciplines (2019-nadal) oraz farmacji – prof. Franciszek Główka-visiting profesor (2018).
 8. Rutgers, The State University of New Jersey, Department of Pharmaceutics, Ernest Mario School of Pharmacy, USA – opracowanie metod bioanalitycznych z przeznaczeniem do badań farmakokinetycznych, modelowanie PK/PD (prof. Bożena Michniak-Kohn, dr Leonid Kagan, 2018-nadal). Department of Chemistry&Chemical Biology, Center for Biomaterials – badanie polimerów jako nośników leków (dr Joachim Kohn, 2007-2008).
 9. Physiolution GmbH, Greifswald, Niemcy – badania uwalniania substancji czynnych z doustnych postaci leku, przygotowanie publikacji dotyczących opracowania programu komputerowego typu open access do analizy wyników uzyskanych metodą ELISA oraz przygotowanie publikacji w zakresie badań biorównoważności preparatów o modyfikowanym uwalnianiu (dr hab. Grzegorz Garbacz, 2019-nadal).

 

Współpraca z jednostkami naukowymi i klinicznymi z kraju:

 1. Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, Szpital Kliniczny im. Jonshera, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 1. Farmakokinetyka metotreksatu u chorych z nowotworami układu krwiotwórczego (prof. Urszula Radwańska, dr Paweł Daszkiewicz, 1976-1990). 2. Farmakokinetyka treosulfanu i jego epoksydów u dzieci przygotowywanych do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (prof. dr hab. Jacek Wachowiak, lek. med. Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska, 2006-nadal). 3. Farmakokinetyka etopozydu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przygotowywanych do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (prof. dr hab. Jacek Wachowiak, 2006-2017). 4. Badanie aktywności metylotransferazy tiopurynowej u dzieci z ostrą białaczką szpikową (prof. dr hab. Jacek Wachowiak, dr Jolanta Skalska-Sadowska, 2006-2018). 5. Terapeutyczne monitorowanie worykonazolu (prof. dr hab. Jacek Wachowiak, dr hab. Katarzyna Derwich, 2013-nadal).
 2. Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – analiza stanu odżywienia pacjentów po transplantacji nerki leczonych mykofenolanem mofetylu
  (prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka i prof. UPP dr hab. Aleksander Siger, 2005-2011).
 3. Katedra Bromatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – analiza stanu odżywienia pacjentów po transplantacji nerki leczonych mykofenolanem mofetylu (dr hab. Grażyna Duda prof. UM, 2005-2011) oraz oznaczanie witamin u pacjentów z chorobami układu sercowo naczyniowego (prof. dr hab. Juliusz Przysławski, 2016-nadal).
 4. Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – farmakokinetyka etopozydu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przygotowywanych do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych oraz badanie aktywności metylotransferazy tiopurynowej u dzieci z ostrą białaczką szpikową (prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki, prof. dr hab. Jan Styczyński i dr hab. Sylwia Kołtan, prof. UMK, 2007-2018).
 5. Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – badania nad rolą glikokortykosteroidów w etiologii nadciśnienia tętniczego (dr hab. Maciej Cymerys, 2008-2012).
 6. Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – farmakokinetyka klopidogrelu, tikagreloru i ich metabolitów, analiza stężeń witamin w osoczu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis, dr Łukasz Kruszyna, 2008-2019) oraz farmakokinetyka i farmakodynamika leków przeciwpłytkowych (dr Łukasz Kruszyna, 2014-2019).
 7. Klinika Chorób Wewnętrznych i Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – farmakokinetyka klopidogrelu i jego metabolitów oraz analiza stężeń witamin w osoczu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (dr Paweł Burchardt, 2010-2014).
 8. I Klinika Kardiologii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – farmakokinetyka klopidogrelu i jego metabolitów, ocena funkcji płytek krwi, analiza stężeń witamin w osoczu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (2010-2017) oraz farmakokinetyka leków przeciwpłytkowych (prof. dr hab. Maciej Lesiak, dr Anna Komosa, 2014-2019).
 9. Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – badania genetyczne oraz analiza metylacji DNA (prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska, dr Aleksandra Majchrzak-Celińska, 2010-2017).
 10. Zakład Immunologii Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – ocena wpływu etopozydu in vitro na aktywność limfocytów krwi obwodowej (dr hab. Dariusz Kowalczyk, dr Urszula Kazimierczak, 2010-2012).
 11. Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, Szpital Wojewódzki w Poznaniu – farmakokinetyka mykofenolanu mofetylu i jej wpływ na stan odżywienia u pacjentów po przeszczepieniu nerki (2005-2011), farmakokinetyka metabolitów mykofenolanu sodu u pacjentów po transplantacji nerki (2011-2013) oraz farmakokinetyka metabolitów mykofenolanu mofetylu u pacjentów powyżej 60 roku życia po transplantacji nerki (dr hab. Maciej Głyda, UZ, 2015-2016).
 12. Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – interakcje leków przeciwbakteryjnych (2012-2013) i hipolipemicznych (2019-2020) z inhibitorami kinaz tyrozynowych oraz farmakokinetyka treosulfanu i jego epoksydów u królików (dr hab. Edyta Szałek, dr Agnieszka Karbownik, 2011-2013).
 13. Zakład Chemii Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny – terapeutyczne monitorowanie kwasu mykofenolowego u dorosłych po transplantacji nerki oraz dzieci z zespołem nerczycowym (dr hab. Tomasz Pawiński, 2012-2019).
 14. Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – farmakokinetyka metabolitów mykofenolanu mofetylu u dzieci z zespołem nerczycowym (prof. dr hab. Danuta Ostalska-Nowicka, prof. dr hab. Jacek Zachwieja, 2012-nadal).
 15. Klinika Perinatologii i Ginekologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – badanie metabolizmu kortyzolu u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym i/lub hipotrofią wewnątrzmaciczną oraz badania genetyczne i epigenetyczne dotyczące enzymów biorących udział w metabolizmie kortyzolu (prof. dr. hab. Grzegorz Bręborowicz, dr Mariola Krzyścin i dr Agata Szpera-Goździewicz, 2013-2018).
 16. Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – farmakokinetyka treosulfanu i jego epoksydów u dzieci przygotowywanych do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (prof. dr hab. Krzysztof Kałwak, 2014-2018).
 17. Oddział Kardiologiczny, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu –analiza interakcji między klopidogrelem a statynami o odmiennych właściwościach farmakokinetycznych (prof. dr hab. Paweł Burchardt, 2014-2019).
 18. Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – terapeutyczne monitorowanie worykonazolu (dr n. med. Anna Łojko-Dankowska, 2014-nadal).
 19. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II – terapeutyczne monitorowanie worykonazolu (mgr farm. Łukasz Hondo, 2014-nadal).
 20. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Oddziału Hematologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Pomorski Uniwersytet u Medyczny w Szczecinie – terapeutyczne monitorowanie worykonazolu (dr Tomasz Ociepa, 2014 -nadal).
 21. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – badanie dystrybucji narządowej treosulfanu i jego monoepoksydu u szczurów (dr hab. Agnieszka Ziółkowska, 2015-2018).
 22. Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski w Warszawie – farmakokinetyka klopidogrelu i jego metabolitów u palących i niepalących pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (dr Bogumił Ramotowski, 2017-2018).
 23. Zakład Farmakokinetyki, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Farmaceutyczny – analiza wytycznych agencji międzynarodowych (EMA, FDA) dotyczących walidacji metod bioanalitycznych (dr Piotr Rudzki, dr Michał Kaza, 2018).
 24. Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu – farmakokinetyka leków biologicznych stosowanych w immunoterapii raka płuca (dr Maciej Bryl, 2018-nadal).
 25. Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Szpital Kliniczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – ocena zasobów ustrojowych witaminy K za pomocą analizy stężeń witaminy K1 oraz MK-4 i MK-7 u pacjentów z mukowiscydozą (prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, 2018-nadal).
 26. Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – badanie doustnych tabletek ibuprofenu o nowej formulacji (dr Dorota Haznar-Garbacz, 2019).
 27. Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – oznaczanie dopaminy i jej metabolitu 3,4-dihydroksyfenylacetaldehydu (DOPAL) metodą HPLC-MS/MS (dr hab. Małgorzata Kujawska, 2019-2020).
 28. Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – badania biochemiczne, antropometryczne i żywieniowe pacjentów z niedoczynnością tarczycy w przebiegu przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy (prof. dr hab. Marek Ruchała, 2019-nadal).

 

Współpraca z przemysłem farmaceutycznym w kraju i za granicą 

 1. Jelfa S.A. (Jelenia Góra, Polska) – badanie biodostępności piroksykamu, indobufenu, gliklazydu, izoniazydu, moklobemidu, indapamidu, mesalazyny, hydrokortyzonu, loratadyny i dostępności farmaceutycznej gliklazydu (1995-2012).
 2. Adamed Sp. sp. z.o.o. (Warszawa, Polska) – badanie biodostępności gliklazydu, amlodypiny, losartanu, propylotiouracylu, nimesulidu, furaginy oraz dostępności farmaceutycznej alendronianu i famotydyny (1995-2012).
 3. Biofarm Sp. z.o.o. (Poznań, Polska) – symulacja parametrów farmakokinetycznych preparatów tianeptyny i winpocetyny o zmodyfikowanym uwalnianiu oraz badanie uwalniania i biorównoważności trazodonu z postaci o przedłużonym uwalnianiu (2008).
 4. GSK Pharmaceuticals Sp. z o.o. (Poznań, Polska), wcześniej PZF Polfa Poznań – badania biorównoważności bisakodylu u ludzi ( 1998-1999).
 5. Medac GmbH (Wedel, Niemcy) – farmakokinetyka treosulfanu i jego aktywnych transformerów epoksydowych u dzieci i dorosłych przed przeszczepieniem komórek hematopoetycznych oraz badanie biodystrybucji tych związków do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego u szczurów (dr Joachim Baumgart, dr Sonja Böhm, 2006-2015).