Pracownicy

Kierownik Katedry

prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka 
glowka@ump.edu.pl
Publikacje

 

Samodzielni pracownicy naukowi:

dr hab. n. farm. Marta Karaźniewicz - Łada
mkaraz@ump.edu.pl

 

Adiunkci:

 

dr n. farm., inż. Dorota Danielak 

danielak@ump.edu.pl

 

dr n. farm. Katarzyna Kosicka-Noworzyń

kasiakosicka@ump.edu.pl


dr n. farm. Michał Romański

michalroman@ump.edu.pl

dr n. farm. Anna Siemiątkowska

asiemiatkowska@ump.edu.pl

dr n. farm. Joanna Sobiak

jsobiak@ump.edu.pl

Starsi wykładowcy:


dr n. farm. Andrzej Czyrski

aczyrski@ump.edu.pl


dr n. farm. Matylda Resztak

mresztak@ump.edu.pl

Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny:

mgr inż. Aniceta Mikulska

amikulska@ump.edu.pl

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny:

dr n. med. Natasza Czepulis

czepulis@ump.edu.pl

 

 

Emerytowani pracownicy:

Emerytowany kierownik Katedry w latach 1980-2007 - prof. dr hab. n. farm. Tadeusz Hermann

prof. dr hab. Maria Chrzanowska - mchrzan@ump.edu.pl

Emerytowany starszy wykładowca - dr n. farm. Grzegorz Uchman

 

Danuta Marcisz

Danuta Rumińska