Kronika Katedry

Historia Katedry Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki obejmująca lata 1950 - 2006 została opracowana przez Pana prof. Tadeusza Hermanna.

Historia Katedry 1950 - 2006

W roku 2007, z inicjatywy Kierownika Katedry - prof. Franciszka Główki, została założona Kronika, obecnie prowadzona przez dr Katarzynę Kosicką-Noworzyń.

2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013 2014
2015 2016
2017 2018
2019