Kosmetologia, studia stacjonarne

Technologia informacyjna

TEMATYKA ĆWICZEŃ Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ DLA STUDENTÓW KOSMETOLOGII

  1. Historia komputera (sem). Podstawowe elementy budowy komputera (sem). Systemy operacyjne (sem). Pakiet programów MS Office (sem).
  2. Program Excel (przygotowanie do pracy, czcionki i formatowanie, wprowadzanie danych, sortowanie) (ćw).
  3. Program Excel (prowadzanie formuł, wykresy, wykonanie prostych obliczeń statystycznych, zapisywanie i drukowanie) (ćw).
  4. Program Word (przygotowanie do pracy, style, ustawienia strony, kreator dokumentów, wpisywanie tabel, rysunków, zdjęć, wykresów itp., napisanie prostego dokument, zapisanie na wybranym nośniku, wydruk) (ćw).
  5. Program Word (wpisywanie tabel, rysunków, zdjęć, wykresów itp., napisanie dokumentu zawierającego wyżej wymienione elementy, zapisanie na wybranym nosniku, wydruk) (ćw).
  6. Program Word (napisanie dokumentu np. publikacji z wzorami chemicznymi, matematycznymi, przenoszeniem schematów z innych plików lub internetu) (ćw).
  7. Program PowerPoint (przygotowanie slajdów, sortowanie slajdów, przejścia i animacje) (ćw).
  8. Program PowerPoint (przygotowanie prezentacji na wybrany temat) (ćw).
  9. Internet (korzystanie z przeglądarek, wyszukiwanie haseł związanych z kierunkiem studiów) (ćw).
  10. Sprawdzian zaliczeniowy.

Piśmiennictwo:

1. Wrotek W. Office 2019 PL. Kurs. Helion, Gliwice 2019.
2. Lambert J., Frye C. Microsoft Office 2019. Krok po kroku. APN Promise, 2019.
3. Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M. Technologia informacyjna. WSZ PWN Warszawa 2010.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Masłowski K. Excel 2013 PL Ćwiczenia zaawansowane. Helion, Gliwice, 2014.
2. Koba G. Technologie informacyjne. Wyd. Migra 2002.
3. Kopertowska M. Zaawansowane możliwości edytora Word 2000PL. Wyd. MIKOM, Warszawa 2000.
4. Opracowania własne dostępne w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki.