Koło naukowe

Studentów zainteresowanych działalnością w Kole Naukowym działającym przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki zachęcamy do kontaktu z dr hab. Martą Karaźniewicz-Ładą (mkaraz@ump.edu.pl).

Osiągnięcia Koła Naukowego:

Dobrowolska A, Danielak D, Karaźniewicz-Łada M. Analiza częstości występowania polimorfizmów w genie SLCO1B1 u pacjentów leczonych statynami i klopidogrelem.

Kobyłka PRakicka M, Wiącek P, Szmuszkiewicz M, Krzyżańska D, Karaźniewicz-Łada M. Analiza częstości wybranych polimorfizmów genetycznych CYP2C19, CYP3A4, CYP1A2 i ABCB1 u pacjentów po angiografii/angioplastyce tętnic wieńcowych.

Tvrdoň J, Karaźniewicz-Łada M, Rzeźniczak J, Słomczyński M, Burchardt P. The impact of contrast media on clopidogrel pharmacokinetics  in patients undergoing  coronary angiography/angioplasty

Studenci Koła Naukowego są współautorami następujących publikacji: