Fakultety

W Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki prowadzone są następujące zajęcia fakultatywne:

Fakultet skierowany jest dla studentów IV roku farmacji.

Celem fakultetu jest nabycie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy z farmakokinetyki w praktyce klinicznej w celu ustalenia schematów dawkowania u dzieci leczonych w Klinice Zakażeń Noworodków.

Treści programowe:

 

Fakultet skierowany jest dla studentów IV roku analityki medycznej.

Celem kursu jest nabycie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy z farmakokinetyki w praktyce klinicznej w celu analizy stężeń leków oznaczonych w materiale biologicznym pod kątem korekty schematów dawkowania i indywidualizacji farmakoterapii.

Treści programowe:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz analizy przypadku klinicznego indywidualnie lub w grupie.

 

Fakultet skierowany jest dla studentów V roku farmacji.

Celem fakultetu jest zapoznanie przyszłych absolwentów na zagadnienie farmakoterapii takich jednostek chorobowych jak choroby układu pozapiramidowego, padaczka, bóle neuropatyczne oraz bóle głowy. Będzie to użyteczne w ich późniejszej pracy zawodowej oraz w udzielaniu informacji o lekach, co jest coraz większym wyzwaniem wskutek rosnącej świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

Treści programowe:

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki (dr n. farm Andrzej Czyrski, dr hab. n. farm. Marta Karaźniewicz-Łada) oraz Katedry i Kliniki Neurologii (prof. dr hab. Wojciech Kozubski, dr n. med Jolanta Florczak-Wyspiańska oraz lek. med. Anna Pietrzak).
Zajęcia ze specjalistami z zakresu neurologii pozwolą zaznajomić się z najnowszymi trendami leczenia schorzeń neurologicznych oraz sposobem wykorzystania leków w praktyce.