< Cofnij

Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki uprzejmie prosi o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UMP nr 104/20 z dnia 17 września 2020 r. 

» Zarządzenie Rektora nr 104/20
» Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021

 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wśród pracowników i studentów sugerujących możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się obowiązek pozostania w domu i kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z  ogólnodostępnymi  wytycznymi NFZ w celu weryfikacji stanu zdrowia i podjęcia dalszych kroków.

Student w przypadku braku możliwości kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w związku z wystąpieniem objawów wskazujących na możliwość zakażenia wirusem  SARS-CoV-2, kontaktuje się z uczelnianym  punktem Drive Thru.

Mobilny Punkt Pobrań DRIVE THRU ul. Rokietnicka (parking pomiędzy Centrum Biologii Medycznej zlokalizowanym przy ul. Rokietnickiej 8, a Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP)
tel. 61 845-27-50 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

e-mail: koronawirus-drive@ump.edu.pl

www.uczelnia.ump.edu.pl/covid