< Cofnij

Terminy zaliczeń dla kierunku Inżynieria farmaceutyczna

Egzamin poprawkowy z chemii fizycznej (III termin) odbędzie się 15.09.2020 r. o godzinie 10:00 w formie ustnej na platformie Microsoft Teams.

 Chemia fizyczna - kierunek inżynieria farmacuetyczna
Zaliczenie obejmujące materiał z ćwiczeń laboratoryjnych - 15 pytań jednokrotnego wyboru; 15 minut
I termin 03.06.2020
Poprawka 10.06.2020
     
Egzamin - 30 pytań, w tym 15 wielokrotnego wyboru i 15 jednokrotnego wyboru; 35 minut
I termin 24.06.2020
Poprawka 14.07.2020