< Cofnij

Nowe Zarządzenie Rektora UMP nr 46/20 dotyczące weryfikacji efektów uczenia się w formie zaliczeń i egzaminów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 maja 2020 w okresie zawieszenia zajęć realizowanych w sposób tradycyjny, weryfikacja efektów uczenia się w formie zaliczeń i egzaminów może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia. W związku z powyższym egzamin oraz kolokwia z materiału z ćwiczeń laboratoryjnych i rachunkowych z przedmiotu Chemia fizyczna zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu na platformie sOLAT.

Zarządzenie Rektora UMP nr 46/20