ORBIS

Dzień 1 marca 2018 otworzył nowy etap w działalności Wydziału Farmaceutycznego UMP. W tym dniu
rozpoczęła się realizacja międzynarodowego i międzysektorowego projektu ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support) Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Projekt ORBIS jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange H2020 MSCA-RISE-2017 (Grant nr: 778051).

W projekcie ORBIS uczestniczy 5 uczelni, 1 instytut naukowo-badawczy oraz 4 firmy farmaceutyczne z 7 krajów. Wśród naszych partnerów konsorcjum znajdują się: Instytut Farmaceutyczny (Polska), Politechnika Poznańska (Polska), Trinity College Dublin (Irlandia), Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Applied Process Company Ltd. (Irlandia), Farmak JSC (Ukraina), Physiolution GmbH (Niemcy), Zentiva k.s. (Czechy) oraz Rutgers University (USA).

Jest to pierwszy projekt unijny w pełni koordynowany przez naszą Uczelnię. Jednostką odpowiedzialną za koordynację jest Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego.

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki również czynnie włączyła się w realizację tego przedsięwzięcia: