Prace doktorskie

rok 2018

Terapeutyczne monitorowanie worykonazolu w osoczu u chorych dzieci i dorosłych z uwzględnieniem aspektów genetycznych

Autor: mgr farm. Paulina Zalewska (zd. Nosal)

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

Promotor pomocniczy: dr Matylda Resztak

 

Ocena funkcji dehydrogenazy 11β‑hydroksysteroidowej typu 2 w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym

Autor: mgr farm. Anna Siemiątkowska

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Kosicka

rok 2016

Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego monoepoksytransformeru

Autor: mgr farm. Anna Kasprzyk

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

Promotor pomocniczy: dr Michał Romański

rok 2014

Farmakokinetyka kliniczna klopidogrelu i jego metabolitów z uwzględniniem polimorfizmu genetycznego izoenzymu CYP2C19 i glikoproteiny P

Autor: mgr farm. Dorota Danielak

Promotor: prof.dr hab. Franciszek Główka

 

rok 2013

Farmakokinetyka treosulfanu u dzieci przechodzących leczenie mieloablacyjne przed transplantacją komórek hematopoetycznych

Autor: mgr farm. Tomasz Wróbel

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

 

Farmakokinetyka wysokich dawek etopozydu i jej kliniczne znaczenie w przygotowaniu do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Autor: mgr farm. Joanna Sobiak

Promotor: prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska

 

Ocena parametrów kinetycznych i farmakokinetycznych treosulfanu i jego biologicznie aktywnych epoksypochodnych w przewidywaniu zmian ich poziomów u chorych poddanych kondycjonowaniu przed przeszczepem komórek hematopoetycznych.

Autor: mgr farm. Michał Romański

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

 

rok 2011

Poziomy endogennych glikokortykosteroidów i ich metabolitów jako kryterium rozpoznania zaburzeń metabolicznych u ludzi z uwzględnieniem oceny polimorfizmu genetycznego dehydrogenazy 11-beta-hydroksysteroidowej izoformy 2

Autor: mgr farm. Katarzyna Kosicka

Promotor: prof. UM dr hab. Franciszek Główka

 

Kliniczne znaczenie badań farmakokinetycznych mykofenolanu mofetylu i jego wpływ na stan odżywienia u chorych po przeszczepieniu nerki

Autor: mgr farm. Jolanta Kamińska

Promotor: prof. UM dr. hab Maria Chrzanowska

 

rok 2010

Preparatyka, struktura, wybrane właściwości fizykochemiczne i biologiczne nowej pochodnej papaweryny

Autor: mgr farm. Andrzej Czyrski

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

 

rok 2009

Farmakokinetyka gliklazydu z preparatów szybko i wolno uwalniających lek

Autor: mgr chem. Matylda Resztak         

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

 

rok 2007

Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymów CYP2C8 i CYP2C9 na farmakokinetykę enancjomerów pochodnych kwasu 2-arylopropionowego

Autor: mgr farm. Marta Karaźniewicz-Łada     

Promotor: prof. UM dr. hab Franciszek Główka

 

rok 2006

Polimorfizm genetyczny metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) i jego znaczenie kliniczne w terapii ostrej białaczki limfo blastycznej (ALL) u dzieci

Autor: mgr farm. Marta Kuehn               

Promotor: prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska

 

rok 2004

Rozwiązenie struktury nowych produktów utlenienia i fotoutlenienia papaweryny

Autor: mgr farm. Karolina Piotrowska  

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Hermann