Kierownik Katedry

Profesor Franciszek Główka Uniwersytet Medyczny w poznaniu

prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka - glowka@ump.edu.pl  Publikacje

 

Samodzielni pracownicy naukowi:

portret 1

dr hab. n. farm. Marta Karaźniewicz - Łada- mkaraz@ump.edu.pl

 

Adiunkci:

Danielak Dorota

dr n. farm., inż. Dorota Danielak - danielak@ump.edu.pl

 

kasiakosicka

dr n. farm. Katarzyna Kosicka - kasiakosicka@ump.edu.pl

 

Michal_Romanski

dr n. farm. Michał Romański - michalroman@ump.edu.pl

  

Anna_Siemiatkowska

dr n. farm. Anna Siemiątkowska - asiemiatkowska@ump.edu.pl

 

ASIASOBIAK

dr n. farm. Joanna Sobiak - jsobiak@ump.edu.pl

 

Starsi wykładowcy:

 

Czyrski Andrzej
dr n. farm. Andrzej Czyrski - aczyrski@ump.edu.pl

 

resztak

dr n. farm. Matylda Resztak - mresztak@ump.edu.pl

 

Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny:

Mikulska Aniceta

mgr inż. Aniceta Mikulska - amikulska@ump.edu.pl

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny:

dr n. med. Natasza Czepulis - czepulis@ump.edu.pl

 

 

Emerytowani pracownicy:

Emerytowany kierownik katedry - prof. dr hab. n. farm. Tadeusz Hermann

prof_Hermann

 

prof. dr hab. Maria Chrzanowska - mchrzan@ump.edu.pl

profchrzanowska

 

Emerytowany starszy wykładowca - dr n. farm. Grzegorz Uchman

 

Danuta Marcisz

Danuta Rumińska