Wzór podania - link


 

                                                                                             STAŻ

Osoby zainteresowane odbyciem 6-tygodniowego stażu w Lexington, University of Kentucky

proszone są o kontakt z prof. dr hab. Franciszkiem Główką.

e-mail: glowka@ump.edu.pl

tel. 061 854 64 37

 

 

Złoty Laur Akademicki UM dla Pana Profesora Tadeusza Hermanna

Dnia 2 października 2019 roku w Auli UAM odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Zgodnie z wieloletnią tradycją w trakcie inauguracji wręczono wyróżnienia honorowe. Były Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, dziekan Wydziału Farmaceutycznego i prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Profesor Tadeusz Hermann otrzymał Złoty Laur Akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Najwyższe uczelniane wyróżnienie wręczył JM Rektor profesor Andrzej Tykarski.

heram1

hermann2hermann3

 hermann4

hermann5

hermann6

Farmacja

Informacje dla studentów II roku Farmacji

                  

 Wyniki kolokwium z Termodynamiki 8.11.2019 - link

 

 

Kolejność ćwiczeń rachunkowych z chemii fizycznej w IV semestrze:

1. Układa koloidalne

2. Właściwości gazów i równowagi w fazie gazowej

3. Właściwości cieczy

4. I zasada termodynamiki

5. II zasada termodynamiki

6. Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych

7. Równowagi fazowe w układach jedno- i wielofazowych, dwu- i wieloskładnikowych

8. Kinetyka reakcji chemicznych

9. Właściwości roztworów

10. Równowagi jonowe

11. Elektrochemia

12. Zjawiska powierzchniowe

 

Podział studentów na zespoły ćwiczeniowe i harmonogram ćwiczeń z chemii fizycznej

 

 

 

 

 

Informacje dla studentów IV roku Farmacji

 

                                                                            

Materiały do ćwiczeń znajdują się w zakładce - Dydaktyka - Farmacja -  Farmakokinetyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oddział Medycyny Laboratoryjnej

Informacje dla studentów I roku Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

 

 Terminy sprawdzianów -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podział studentów na zespoły ćwiczeniowe i harmonogram ćwiczeń z chemii fizycznej

 

 

 

 

Informacje dla studentów IV roku Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

 


 

 

Kosmetologia

Informacje dla studentów Kosmetologii

Kolokwium zaliczeniowe z Fizykochemii w kosmetologii (I termin) odbędzie się 9 lutego 2019 r. o godz. 10.30 w Collegium Chmiela, ul. Święcickiego 4, w sali 107. Do kolokwium mogą przystąpić osoby, które mają zaliczone wszystkie seminaria.

Wyniki kolokwium z Fizykochemii w kosmetologii 9.02.2019 (I termin)

Kolokwium poprawkowe z Fizykochemii w kosmetologii (II termin) odbędzie się 1 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, Collegium Anatomicum, ul. Święcickiego 6.