Historia Katedry Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki obejmująca lata 1950 - 2006 została opracowana przez Pana prof. Tadeusza Hermanna.

Historia Katedry 1950 - 2006

 

W roku 2007, z inicjatywy nowego Kierownika Katedry - prof. Franciszka Główki, została założona Kronika, obecnie prowadzona przez dr Katarzynę Kosicką.

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019