Analityka kryminalistyczna - 1 rok

Technologia informacyjna

TEMATYKA ĆWICZEŃ Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ DLA STUDENTÓW ANALITYKI KRYMINALISTYCZNEJ I SĄDOWEJ

  1. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Wprowadzanie formuł z uwzględnieniem stałych, zmiennych i standardowych funkcji wbudowanych. Formatowanie i rozbudowywanie arkuszy kalkulacyjnych, importowanie do arkuszy obiektów, tworzenie różnych typów wykresów (m.in. wykresy przestawne) i tabel (m.in. tabele przestawne), wykonywanie podstawowych obliczeń statystycznych. Sortowanie danych, stosowanie filtrów, tworzenie raportów podsumowania, operatory relacji logicznych, instrukcja warunkowa prosta  z wykorzystaniem operatorów logicznych (ORAZ i LUB), optymalizacja rozwiązań z wykorzystaniem modułu Solver.
  2. Edytor tekstowy Word. Operacje podstawowe – wpisywanie, poprawianie, korekta, autokorekta, umieszczanie obiektów w tekście, listy, nagłówki, sekcje, numerowanie stron. Opcje zaawansowane – edytor równań matematycznych, style, szablony. Tworzenie przypisów, spisu treści, rysowanie i wstawianie grafiki, tworzenie bibliografii.
  3. Program MarvinSketch, ChemDraw – rysowanie struktur chemiczny, optymalizacja cząsteczek,  przygotowanie dokumentu z wzorami chemicznymi.
  4. Program PowerPoint - przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, formatowania prezentacji do dystrybucji i pokazu, efekty specjalne, sposoby poprawnego wystąpienia.
  5. Zasady korzystania z naukowych baz danych, zapisy wyszukiwanych informacji, tworzenie raportów z wyszukiwania.

Piśmiennictwo:

1. Walkenbach J. Excel 2016 PL –Biblia. Helion Gliwice, 2016.
2. Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M. Technologia informacyjna. WSZ PWN Warszawa 2010.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Kopertowska M. Zaawansowane możliwości edytora Word 2000PL. Wyd. MIKOM, Warszawa 2000.