< Cofnij

Terminy zaliczeń dla kierunku Farmacja

 

 Chemia fizyczna - kierunek farmacja

Zaliczenie z zadań rachunkowych - 5 zadań; 40 minut

I termin

28.05.2020

16:00

Poprawka

09.06.2020

09:00

 

 

 

Zaliczenie obejmujące materiał z ćwiczeń laboratoryjnych - 33 pytania jednokrotnego wyboru; 33 minuty

I termin

04.06.2020

16:00

Poprawka

16.06.2020

09:00

 

 

 

Egzamin - 50 pytań, w tym 25 wielokrotnego wyboru i 25 jednokrotnego wyboru; 60 minut

I termin

23.06.2020

09:00

Poprawka

03.07.2020

09:00

II poprawka

15.09.2020

11:00

Egzamin poprawkowy z chemii fizycznej (III termin) odbędzie się 15.09.2020 r. o godzinie 11:00 w formie ustnej na platformie Microsoft Teams.