< Cofnij

Wyniki zaliczeń - Chemia Fizyczna

Wyniki zaliczeń dla kierunku Farmacja

Wyniki kolokwium z zadań rachunkowych - 28.05.2020

Wyniki wyjściówki z ćwiczeń laboratoryjnych - 4.06.2020

Wyniki poprawy wyjściówki z ćwiczeń laboratoryjnych - 16.06.20

Wyniki egzaminu - 23.06.20

 

Wyniki zaliczeń dla kierunku Inżynieria farmaceutyczna

Wyniki kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych - 3.06.2020 r.

Wyniki kolokwium - zjawiska fizykochemiczne - 9.06.2020 r.

Wyniki kolokwium - poprawa zaliczenia ćwiczeń - 10.06.2020

Wyniki kolokwium - poprawa zjawiska fizykochemiczne - 16.06.2020

Wyniki egzaminu - 24.06.2020

 

Wyniki zaliczeń dla kierunku Analityka medyczna

Wyniki kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych - 28.05.2020

Wyniki kolokwium z zadań rachunkowych - 2.06.2020

Wyniki egzaminu - 10.06.2020

Lista osób zwolnionych z egzaminu

Wyniki kolokwium - poprawa zaliczenia ćwiczeń - 4.06.2020

Wyniki kolokwium - poprawa z zadań rachunkowych - 9.06.2020

Wyniki egzaminu poprawa - 24.06.20